12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Twitteren met God

Twitteren met God

Twitteren met God

In dit boek beant­woordt de Neder­landse pries­ter Michel Remery allerlei vragen van jon­ge­ren over geloof en leven. Ook geschikt om per keer een vraag of meer­dere vragen te behan­de­len met diegenen die zich voor­be­rei­den om katho­liek te wor­den, de Eerste Heilige Communie of het Vormsel te ontvangen.

www.twee­tingwithgod.com/nl

Gerelateerde artikelen Tieners | Jongeren | Vorming | Vormsel | Katholiek | Materiaal | Communie | Doopsel
share on facebook share on twitter share via email