achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Oude artikelen   >   Bisdommen komen met bericht over toekomst KJD

Bisdommen komen met bericht over toekomst KJD

Vandaag (27 november) gaven de Nederlandse bisdommen een persbericht uit over de toekomst van de KJD. Zij melden het volgende:

"Afgelopen week vergaderde het Officium Iuventutis (beleids­orgaan jongeren­pas­toraat van de bisschoppen­confe­rentie) op het kantoor van Jong Katholiek te Utrecht. Een van de agenda­punten was het bespreken van de toekomst van de Katholieke Jongerendag (KJD).Onder andere vanwege terug­lopende bezoekers­aantallen, het ontbreken aan draagvlak en financiële redenen, is het niet mogelijk op dezelfde manier door te gaan met het organiseren van de KJD. Daar willen de leden van het Officium het echter niet bij laten. Op korte termijn krijgt iemand vanuit het Officium Iuventutis opdracht om verschil­lende nieuwe opties te onderzoeken.

Hartver­warmend was het initiatief van Lars Gerfen en Bob Wegkamp (bekend van Maandagavond LIVE op Radio Maria) afgelopen zomer. Zij riepen door middel van een video op social media anderen op van zich te laten horen en zich uit te spreken vóór de KJD. Het was mooi om te zien dat velen aan deze oproep gehoor gaven! Want één ding is zeker: een evenement als de KJD kan alleen blijven bestaan als iedereen helpt.

De leden van het Officium Iuventutis zijn het erover eens dat het ontzettend jammer zou zijn als er geen jaarlijkse bijeenkomst meer is, waar katholieke jongeren vanuit het hele land elkaar kunnen ontmoeten en het geloof samen vieren. Er zijn verschillende ideeën, wensen en voorkeuren voor een landelijke jongerenbijeenkomst. Dit vraagt om een aanbod, dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de vraag die er ligt bij de jongeren in Nederland.

Er zijn tijdens de vergadering enkele opties voorgesteld, die al dan niet als vervolg op de KJD zouden kunnen dienen. Er is besloten om op korte termijn iemand opdracht te geven tot het onderzoeken van deze verschillende opties op haal­baar­heid. Aan de hand van de resultaten die dit zal opleveren, wordt een besluit genomen omtrent de toekomst van de KJD.

Gebed voor dit traject dat wordt ingegaan, wordt zeer gewaardeerd. Dat het mag leiden tot een hoopvol resultaat: een inspirerende bijeenkomst waar jong katholiek Nederland elkaar ontmoet, waar het geloof wordt gevierd en waar iedereen zich welkom weet."

Wil jij reageren of heb je ideeën over de toekomst van de KJD? Stuur dan een e-mail naar ons: info@jongbisdomhaarlem.nl Wij zullen alle reacties en ideeën verzamelen en overdragen aan degene die een aantal ideeën verder gaat onderzoeken.

share on facebook share on twitter share via email