12-15
16-30
Muziek en video
logo
WJD
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   WJD   >   Ontstaan van de WJD

Ontstaan van de WJD

hoe het begon

In het ‘Heilig Jaar van de Verlossing’ in 1984 nodigde paus Johannes Paulus II de jongeren van de wereld uit om samen met hem Palmzondag te vieren in Rome. Ruim 300.000 jongeren gaven gehoor aan deze oproep. Toen één jaar later de Verenigde Naties het jaar 1985 uitriepen tot ‘Internationaal Jaar van de Jeugd’, werd de uitnodiging herhaald. Opnieuw kwamen de jongeren massaal naar Rome.

Het succes van deze twee ontmoetingen leidde tot de instelling van de officiële Wereldjongerendagen. Deze werden in 1986 voor de eerste keer op een kleinschalig en lokaal niveau georganiseerd. Sinds die tijd worden de Wereldjongerendagen afwisselend op lokaal en internationaal niveau gehouden. De internationale ontmoetingen vinden ongeveer om de drie jaar plaats, steeds in een ander gastland, waar mogelijk roulerend per continent. In de tussenliggende jaren vindt de ontmoeting plaats op het lokale niveau van de bisdommen. Sinds 1997 komen ook in Nederland jongeren per bisdom ieder jaar samen op het hoogfeest van Christus Koning (voorheen Palmzondag).

De eerste internationale Wereldjongerendagen waren in 1987 in Buenos Aires. Na Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manilla, Parijs, weer Rome, Toronto, Keulen, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro, Krakau, Panamá stad en straks in 2023 in Lissabon.

Bron: Jong Katholiek

Gerelateerde artikelen
  • Dit artikel heeft helaas geen gerelateerde items.

share on facebook share on twitter share via email