12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Catholicism

Catholicism

Catholicism

Een unieke reis door de wereld van het katho­lie­ke geloof! Gefilmd op 50 locaties in 15 lan­den. Het ma­te­ri­aal bestaat uit tien afleve­ringen op dvd, om zelf te kijken of samen met anderen. Het ma­te­ri­aal is Neder­lands onderti­teld. Er is een handlei­ding voor het gebruik in groepen.

DVD-serie Catho­li­cism (Katho­liek Alpha Centrum) 

Gerelateerde artikelen Jongeren | Vorming | Katholiek | Materiaal | Catholicism
share on facebook share on twitter share via email