achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Oude artikelen   >   50% kans dat HOOP award plek krijgt in bisdom Haarlem- Amsterdam

Sant'Egidio (Amsterdam) en Young Seven (regio Schagen) genomineerd

De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt op het KJD Festival. Deze prijs is een initiatief om inspirerend katholiek jongerenwerk aan het licht te brengen. Iedereen kon en mocht nomineren en dat is dan ook vol op gebeurd. Van de 22 initiatieven die werden opgegeven kwamen er maar liefst 6 uit ons bisdom Haarlem- Amsterdam waar we dan natuurlijk ook hartstikke trots op zijn.

4 genomineerden

Uit de lijst van 22 initiatieven heeft de jury 4 initiatieven genomineerd die in aanmerking komen voor de HOOP award die zondag op het KJD Festival zal worden uitgereikt. Twee van de genomineerde initiatieven komen uit ons eigen bisdom; de Sant'Egidio gemeenschap uit Amsterdam en de jongerengroep Young Seven uit de regio Schagen. Wie er uiteindelijk zal winnen is nog even afwachten, maar er is een kans van 50% dat de eerste HOOP award een mooi plekje in ons bisdom gaat krijgen! De andere initiatieven die zijn genomineerd zijn: Het 4U! Festival van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) en het jongereninitiatief Meat & Eat uit Barneveld.

De lijst van alle 22 geselecteerde initiatieven, in willekeurige volgorde:

1: Groninger Studentenparochie Sint Augustinus
2: Kindje Wiegen in Meppel
3: Paul en Sandra Scholey
4: Sant'Egidio Amsterdam
5: Jongerengroep Young Seven
6: Jongerenprogramma Stille Omgang
7: Matthijs Jansen
8: Paas3daagse gemeenschap Emanuel
9: Frank Antonissen
10: Sanne van der Spek
11: Marnix Emanuel
12: Meet & Eat Barneveld
13: Gemeenschap Shalom
14: www.jongekerk.nl
15: Bob Wegkamp
16: 4U! Festival
17: Aryo Breton van Groll
18: RK2J Rotterdam
19: RKJ Delft
20: Tour of Faith
21: Identity
22: Jong Katholiek Roosendaal

Meer informatie op: www.hoopaward.nl

Wat is de HOOP award?
Meer >>

Om blij van te worden

De Hoop Award is een initiatief van Jong Katholiek, de landelijke jongerenafdeling van de Rooms Katholieke Kerk.
Zij hebben de Award in het leven geroepen omdat ze vinden dat er ontzettend veel voor jongeren in onze kerk is dat de moeite waard is om gezien te worden. Initiatieven, mensen, ideeën voor katholiek jongerenwerk die op zichzelf hoop geven aan onze kerk, waar we met z'n allen blij van worden!

Jaarlijkse Award

De Hoop Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan het initiatief dat in de ogen van de jury het meest hoopgevende is van alle genomineerde initiatieven. Iedereen kan en mag nomineren, er zijn geen voorwaarden verbonden aan het aantal mensen of groepen dat je nomineert. De nominaties worden bekeken op hun actualiteit en navolgbaarheid en worden daarna gepubliceerd op deze website.

De jury

De jury bestaat uit drie personen. Voorzitter is mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch en referent voor het jongerenwerk namens de bisschoppenconferentie.
Het tweede jurylid is Danielle van Lith, juriste van de kerkprovincie, maar ook lerares levensbeschouwing op een middelbare school, met een hoop ervaring in de (christelijke) politiek en al jaren lang betrokken bij Stichting Present, een stichting die zich inzet om mensen die als vrijwilliger wat kunnen betekenen voor anderen te verbinden met mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Het derde jurylid is Beate Gloudemans. Beate is campagneleider bij de landelijke Adventsactie, maar heeft in de afgelopen jaren ook haar sporen verdient bij allerlei vormen van jongerenwerk. Zo was ze bijvoorbeeld ook lid van de landelijke kerngroep tijdens de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, waar zij onder andere de contacten met de media in haar pakket had.

En er is meer...

De winnaar van de Award ontvangt niet alleen het prachtige sieraad om een jaar lang trots te kunnen tonen. Aan hem of haar wordt ook aangeboden om in het najaar op de locatie waar de Award aan is toegekend, een ontmoetingsdag te organiseren in samenwerking met Jong Katholiek. Op die dag krijgt het winnende initiatief uitgebreid de mogelijkheid om zich te presenteren en kunnen anderen - uit het hele land - met elkaar in gesprek over hoopvol jongerenwerk in de Katholieke Kerk.

In samenwerking met...

De Hoop Award is een initiatief van Jong Katholiek, namens de zeven Nederlandse bisdommen. De Award wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsar Grafisch Ontwerpers
De kosten voor de Hoop Award worden betaald met een deel van de opbrengst van de landelijke jongerencollecte, die in november 2013 is gehouden in kerken door heel Nederland.
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar hoopaward@jongkatholiek.nl U kunt ook bellen naar 030-2326923
De Hoop Award is een productie van Jong Katholiek, onder verantwoordelijkheid van het Secretariaat van het RK Kerkgenootschap (SRKK), postbus 13049 - 3507 LA - Utrecht.

Gerelateerde artikelen Jongeren | YoungSeven | Sant'Egidio | HOOPAward
share on facebook share on twitter share via email