12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Agenda   >   Nationale jongerencollecte 18 en 19 november

Nationale jongerencollecte 18 en 19 november

Nationale jongerencollecte 18 en 19 november

Datum: 18/11/2017

Ieder jaar staat er in het derde weekend van november de landelijke jongerencollecte op het collecteschema van de kerken. Een belangrijke collecte voor de toekomst van het jongerenwerk. Dit jaar willen we ook jou vragen om in het weekend van 18 en 19 november ons hierbij te helpen. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke projecten en voor ons eigen bisdom! Denk daarbij aan de Wereld Jongerendagen, bisdom bedevaart, de reizen naar de Wereldjongerendagen en de activiteiten van het Jongerenplatform.

BEKENDHEID NODIG

De opbrengst van de collecte is onmisbaar voor de toekomst van het jongerenwerk. Toch merken we dat er nog veel kerken onbekend zijn met de jongerencollecte. De jongerenafdeling van het bisdom brengt de jongerencollecte per brief en via internet onder de aandacht, maar met een persoonlijk contact maken we natuurlijk veel meer kans.

DE JONGERENCOLLECTE IN VOORGAANDE JAREN

Voorgaande jaren heeft de landelijke jongerencollecte per jaar meer dan € 12.200 opgebracht. Dit is natuurlijk een mooi bedrag, maar (lang) niet voldoende om een groot verschil te maken! Het bedrag is bestemd voor het jongeren werk in alle bisdommen en de dienst Jong Katholiek van het SRKK. Jouw hulp is dus meer dan welkom, want jij bent onze beste ambassadeur! De medewerkers van het jongerenpastoraat helpen je graag met extra informatie die je kan helpen om de jongerencollecte in jouw parochie op de kaart te zetten. Je kan contact opnemen met de medewerkers van het jongerenpastoraat via info@jongbisdomhaarlem.nl of via 023-5112635 (di t/m vr).

STORT UW COLLECTE HIER

De opbrengst van de Jongerencollecte kan worden overgemaakt naar het rekeningnummer NL11INGB0002784498, t.n.v. 'Secretariaat RK Kerkgenootschap' te Utrecht, o.v.v. 'Jongerencollecte'.

share on facebook share on twitter share via email