12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Amazing Gift - de Mis uitgelegd

Amazing Gift - de Mis uitgelegd

Amazing gift; de Mis uitgelegd

Een stap-voor-stap uitleg bij de Eucha­ris­tie­vie­ring door fr. Stan Fortuna. Het ma­te­ri­aal bestaat uit 4 afleve­ringen op dvd, om zelf te kijken of samen met anderen. Het ma­te­ri­aal is Neder­lands onderti­teld. Met een handlei­ding voor het gebruik in groepen.

DVD-serie Amazing Gift (Katho­liek Alpha Centrum) 

Gerelateerde artikelen Tieners | Jongeren | Vorming | Mis | Materiaal
share on facebook share on twitter share via email