achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   Sycamore: film en gesprekserie

Sycamore: Het katholieke geloof uitgelegd

Hoe leg je het katho­lie­ke geloof uit aan een beginnende gelo­vi­ge? Hoe leg je de katho­lie­ke ele­menten uit aan een tiener of jon­gere? Sycamore is een 20-delige film en gespreks­se­rie, waarin het katho­lie­ke geloof op een eigen­tijdse en hel­dere manier wordt uit­ge­legd.

Onlangs zorgde het Katho­liek Alpha Centrum voor Neder­landse onderti­teling van deze video’s van ongeveer 25 minuten. De video’s bie­den onder­steu­ning aan een geloofs­ge­sprek met meer en min­der beginnende katho­liek gelo­vi­gen door de onderbre­kingen met dis­cus­sie­vra­gen.

Op don­der­dag 15 april vanaf 16.00 uur is er een Q&A met Jeroen Smith en Helen Opstal van het Katho­liek Alpha Centrum over Sycamore.

Wat is Sycamore?

In een serie van twin­tig korte gesprekfilms wordt het katho­lie­ke geloof uit­ge­legd. Elke film is opge­bouwd uit vier delen: uitleg in drie stappen en een per­soon­lijk ge­tui­ge­nis. Tussendoor zijn er pauzes om vragen te bespreken. Het geheel is pro­fes­sio­neel gefilmd.

Hoe werkt Sycamore?

De opzet van een Sycamore-bij­een­komst lijkt op die van Alpha en andere ini­tia­tie­ven: maal­tijd en daarna de films kijken en in deel­groepen bespreken. Online betekent dit, eerst even wat bij praten, en daarna het inhou­de­lijke gedeelte van de film en deel­groepen.

Sycamore in het jongerenwerk?

De 20 video's van Sycamore volgen geen vaste volgorde, maar zijn flexibel te gebruiken. Zeker voor het jon­ge­ren­pas­to­raat is deze flexibele vorm welkom. Jon­ge­ren kunnen zelf met vragen komen en thema’s kiezen: wat ze zelf kiezen pakt altijd beter. Of de films wor­den gezocht bij de tijd van het jaar (Kerst­mis, Pasen, Pink­ste­ren, Aller­zie­len/ Aller­hei­ligen). Of thema’s bij bepaalde bele­vingen rond liefde, dood, twijfel, bid­den, naar de kerk gaan enz. Sycamore laat zich mak­ke­lijk hier­naar plooien.

Op donderdagavond 29 april (20:00-21:00 uur) zal er een speciale zoommeeting zijn voor jongerenwerkers (en geïnteresseerden) over het gebruik van Sycamore in (het jongerenwerk van) de parochie. Wilt u daaraan meedoen stuur een mailtje naar info@jongbisdomhaarlem.nl

Meer info

Interview met Katholiek Alpha Centrum over Sycamore

www.rk-alpha­cen­trum.nl/sycamore

www.sycamore.fm (inter­na­tio­naal)

 

Aanmelden zoomsessie do 29 april 20:00 uur


 
Gerelateerde artikelen Jongeren | Alpha | Sycamore
share on facebook share on twitter share via email