12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Youcat - Jongerencatechismus

Youcat - Jongerencatechismus

Youcat - Jongerencatechismus

Deze jon­ge­rencate­chis­mus is ver­sche­nen in 2011, voor­af­gaand aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Madrid. Deze cate­chis­mus volgt qua inhoud en opbouw de lijn van “haar grote broer”, de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk, maar is een­vou­diger te lezen en van een handzamer formaat. De vier grote thema’s die aan de orde komen zijn: de ge­loofs­be­lij­de­nis, de sacra­menten, de moraal en het gebed.

Het boek kan als handlei­ding dienen om per keer een gedeelte met een tiener-of jon­ge­ren­groep te bespreken. Paus Bene­dic­tus XVI nodigt daar in het voor­woord van het boek na­druk­ke­lijk tot uit: “Studeer in de cate­chis­mus! […] Studeer thuis, rus­tig op je kamer, of als je vrien­den hebt: lees er samen in, vorm een studie­groepje of een net­werk, gebruik in­ter­net om met elkaar van gedachten te wisselen”.

Youcat be­stel­len (Samuel Advies)

Naast de Youcat heeft de organisatie nog vele nieuwe boeken gepubliceerd zoals:

-Kidscat: catechismus voor kinderen
-Docat + app: over de sociale leer
-Youcat confirmation: vormselvoorbereiding
-Youcat confession: voorbereiding op de biecht
-Youcat faith course: introductie in het geloof
-Youcat gebedenboek
-Youcat Bijbel
-Youcat daily app: bijbelteksten en youcat voor dagelijks gebruik

Kijk voor meer informatie op www.youcat.org

Gerelateerde artikelen Jongeren | Vorming | Katholiek | Materiaal | YouCat | Catechismus
share on facebook share on twitter share via email