achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   WJD Panama   >   Ontstaan rozenkrans

Hoe is de rozenkrans ontstaan?

Als thema voor deze WJD heeft de paus de zin ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord’ meegegeven. Een zin door Maria uitgesproken toen de Engel Gabriël bij haar op bezoek kwam en haar vroeg de moeder van God te worden. Met deze zin gaf ze haar ‘fiat’, haar ‘ja’ om een instrument in Gods handen te zijn. Deze zin is hét voorbeeld van overgave aan en vertrouwen op Gods wil. Paus Franciscus heeft doelbewust deze zin uitgekozen, omdat hij Maria als moeder van God een groot voorbeeld vindt voor de gelovige jongeren in haar vertrouwen op God.

Naast dat we een voorbeeld aan Maria kunnen nemen, heeft Jezus haar aan het kruis als Moeder aan ons gelovigen gegeven. Daardoor mogen we haar niet alleen als moeder van God, maar ook als moeder van onszelf beschouwen. Als moeder wil zij ons beschermen en naar haar zoon Jezus leiden. Een manier om haar bescherming over jouw leven te vragen is door het bidden van de rozenkrans.

De rozenkrans is een gebed waarin Maria wordt geëerd door het meermaals bidden van het ‘Wees gegroet, Maria’. De rozenkrans is ontstaan uit een eeuwenoude traditie waarbij door monniken gedurende een dag alle 150 psalmen van koning David werden gebeden. Aangezien nieuwe broeders en zusters deze 150 psalmen niet uit hun hoofd kenden, konden zij mee doen door in plaats van de 150 psalmen het ‘Wees gegroet’ 150 keer te bidden. In de rozenkrans zoals wij die kennen wordt voorafgaand aan elke tien weesgegroetjes een geheim uit het Evangelie over het leven van Jezus genoemd en het ‘Onze Vader’ gebeden, daarnaast eindigt elke reeks van tien weesgegroetjes met een ‘Eer aan de Vader’. Er waren drie soorten geheimen die gedurende de rozenkrans overwogen werden tijdens het herhaaldelijk opzeggen van het ‘Wees gegroet’. Je hebt de blijde geheimen, waarin de aankondiging van de geboorte van Jezus en zijn kindertijd wordt overwogen; de glorievolle geheimen, waarbij Jezus’ verrijzenis, hemelvaart, Pinksteren en Maria’s ten hemelopneming en kroning worden herdacht en de droevige geheimen, waarbij stilgestaan wordt bij de kruisdood van Jezus en de weg daarnaartoe. Door deze belangrijke momenten uit het Evangelie te overwegen, staan we stil bij het leven van Jezus en wat Hij voor ons betekent. Beeld je maar eens de weg van Jezus naar het kruis in, hoe Jezus in het hof van olijven in doodsangst verkeerde, hoe Hij werd gegeseld en vernederd door het dragen van een doornenkroon, dat Hij voor jou het kruis droeg en daar aan stierf. Het overdenken van dit geheim op het repetitief herhalen van het ‘Wees gegroet’ doet je beseffen hoe groot het offer is dat Jezus voor jou gedragen heeft.

Zoals de 150 psalmen op een gegeven moment niet meer allemaal op één dag gebeden werden, maar verspreid over een hele week en later over een cyclus van vier weken, werd de rozenkrans opgeknipt in 3 rozenhoedjes van 50 weesgegroetjes. Gedurende 3 dagen werd dan een volledige rozenkrans gebeden en alle geheimen met betrekking tot het Evangelie overwogen. Maandag en donderdag werden de Blijde geheimen overwogen, dinsdag en vrijdag de Droevige geheimen en woensdag, zaterdag en zondag de Glorievolle geheimen. In 2002 voegde paus Johannes Paulus II, aan het begin van het Jaar van de Rozenkrans, de 'vijf geheimen van het Licht' toe. In deze geheimen worden de doop van Jezus, Zijn eerste wonder op de bruiloft van Kana, de aankondiging van Gods koninkrijk, de gedaantewisseling van Jezus op de berg Tabor en de instelling van de Eucharistie en daarmee de H. Mis herdacht. De instelling van de Eucharistie doet ons denken aan Witte Donderdag, waardoor deze geheimen op donderdag herdacht worden. De Blijde geheimen die van oudsher op donderdag werden overwogen, verplaatsten na deze invoering naar de zaterdag. Niet geheel ontoevallig worden op dezelfde wijze de Droevige geheimen, die ons doen denken aan Goede Vrijdag, op vrijdag overwogen. Zo helpt de rozenkrans ons op verschillende manieren stil te staan bij de belangrijkste pilaren uit ons geloof.

Maria roept de gelovigen op om het rozenhoedje, in de volksmond de rozenkrans, dagelijks te bidden en belooft grote dingen aan diegenen die dat doen! Maar waarom zou je de rozenkrans bidden:

1. Allereerst belooft Maria aan iedereen die de rozenkrans bidt speciale bescherming en grote genades.
2. Daarnaast is de rozenkrans een krachtig wapen tegen de Hel; het zal ondeugden verwoesten en bevrijdt ons van zonden.
3. Ten derde is Maria onze moeder en wil zij graag het beste voor ons! Door het bidden van de rozenkrans brengt zij ons en al onze verlangens en gebeden bij Jezus, haar Zoon. Voor elk tientje kun je een intentie, iets waarvoor je wilt bidden invoegen.
4. Tevens leer je door het bidden van de rozenkrans en het overwegen van de geheimen Maria beter kennen, en hierdoor ook Jezus! Dat mag ons doel zijn in het leven: om dichter naar Jezus toe te groeien. Als je iemand beter leert kennen, dan groei je dichter naar die persoon toe. Zo is het ook bij Jezus!
5. Als laatste heeft de rozenkrans veel kracht en zijn er al veel wonderen gebeurd na het bidden van de rozenkrans. Wij mogen dus ook geloven dat het echt verschil zal uitmaken in ons eigen leven als wij de rozenkrans bidden.

In deze wereld vol verleidingen naar het kwaad, vol onwetendheid over de waarheid en vol haat hebben we Maria’s bescherming en de rozenkrans nodig. Door het bidden van de rozenkrans groeien we in ons geloof in de waarheid en wapenen we ons tegen het kwaad en de zonden. Zeker na de WJD kan de rozenkrans je helpen om als gelovige sterk te staan tegen verleidingen en je te bevinden onder de bescherming van Maria.

Gerelateerde artikelen Jongeren | WJD | Panama | Rozenkrans
share on facebook share on twitter share via email