12-15
16-30
Muziek en video
logo

The Missionary School

Het WJD-gebed

Op 4 juli 2015 werd het WJD gebed voorgesteld tijdens de persconferentie in Krakau. De kern van het WJD gebed is: "Maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid”. Het gebed is in meerdere talen vertaald, zo ook in het Nederlands. Je kunt het gebed op verschillende manier gebruiken. In het gebed wordt gebeden voor jongeren over de hele wereld en dat de ervaring van jongeren tijdens de WJD door mag werken in hun leven na de WJD.

Bid het gebed!

Als we het gebed bidden, bidden we ook voor onszelf. Dat ook wij de liefde die God ons geeft kunnen doorgeven. Dat wij omzien naar anderen, vreugde brengen waar verdriet is, vergeving schenken waar het kwade gebeurd. We bidden dat we zelf een barmhartig hart mogen krijgen. Het gebed kun je bidden in de voorbereiding op de WJD. Dat kun je persoonlijk doen, met je jongerengroep of andere groepen die zich betrokken voelen met de WJD. Ouderen kunnen dit gebed bidden voor hun kleinkinderen.

Het WJD-gebed

“God, barmhartige Vader,
die Uw liefde geopenbaard hebt in Uw Zoon, Jezus Christus,
en die haar over ons verspreid hebt in de Heilige Geest de Vertrooster,
wij vertrouwen U vandaag de bestemming toe van de wereld en van elke mens.
Wij vertrouwen U in het bijzonder
de jongeren toe van alle talen, volken en naties:
leid hen en bescherm hen langs de gevaarlijke wegen van het leven
en geef hun de genade veel vrucht te dragen
van de ervaring van de Wereldjongerendagen in Krakau.

Hemelse Vader,
maak ons tot getuigen van Uw barmhartigheid.
Leer ons het geloof te verkondigen aan wie twijfelt,
hoop aan wie ontmoedigd is,
liefde aan wie onverschillig is,
vergeving aan wie kwaad heeft gedaan
en vreugde aan wie ongelukkig is.
Moge de vonk van de barmhartige liefde
die Gij in ons ontstoken hebt
een vuur worden dat de harten omvormt
en vernieuw het aanschijn van de aarde.
Maria, Moeder van Barmhartigheid, bid voor ons.
Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons.”

Amen!

Meer >>
Gerelateerde artikelen WJD | 2016 | Dare2share!
share on facebook share on twitter share via email