achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Oude artikelen   >   Young Seven wint HOOP award 2014!

Over grenzen heen

De jongerengroep Young Seven uit de regio Schagen heeft de HOOP award 2014 gewonnen! Daar is het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem- Amsterdam natuurlijk hartstikke trots op. Uit een lijst van 22 kandidaten maakten ook Meat & Eat uit Barneveld, Sant'Egidio uit Amsterdam en het 4U! Festival van de KCV een grote kans. De prijs is dit jaar voor het eerst ingesteld en gisteren uitgereikt op het KJD Festival in Nieuwkuijk.

De jury, voorgezeten door jongerenbisschop mgr. Mutsaerts was unaniem in haar keuze. Ze waardeert het dat Young Seven over de grenzen van parochies heenstapt en jongeren met elkaar in verbinding brengt. “Deze organisatie geeft daarmee een hoopvol en prikkelend signaal af, dat gezien mag worden en navolging mag krijgen”, aldus bisschop Mutsaerts. Eén van de jongeren greep direct de gelegenheid aan om ook namens de jongeren alle begeleiders van Young Seven op het podium te bedanken. De leden van Young Seven kregen een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen ring, uitgevoerd in goud met edelstenen op een achtergrond van olijfhout. Die mogen ze een jaar lang houden om ze volgend jaar over te dragen aan een nieuwe winnaar van de HOOP Award.

Juryrapport

Young Seven ontving het volgende juryrapport:
Young Seven is een boeiend initiatief dat er in slaagt om meerdere parochies met elkaar te verbinden om samen jongerenwerk op te zetten. Elke parochie in een groot geheel van zeven parochies levert mensen en middelen om het jongerenwerk gaande te houden. Young Seven accepteert het excuus niet dat er te weinig jongeren zijn. Jongerenwerk is in hun ogen gericht op het creeren van ruimte voor de jeugd en dat doen zij met een uitgebreid en zeer gevarieerd programma. Jongeren mogen alleen meedoen als ze bereid zijn om een bescheiden contributie te betalen per jaar. Contributie die echter zichtbaar en voelbaar meer oplevert dan dat het kost. Dankzij die contributie  is het bijvoorbeeld mogelijk om deel te nemen aan allerlei activiteiten ook in het bisdom en zelfs landelijk, zoals dit KJD Festival.

De jury prijst Young Seven om haar positieve en hoopgevende houding en visie. Ze waardeert het zeer dat Young Seven over grenzen heen durft te stappen en mensen en vooral jongeren opnieuw met elkaar durft te verbinden. In een tijd waarin de teneur in de Kerk vaak een sombere is, geeft Young Seven een hoopvol en prikkelend signaal af. En dat mag gezien en vooral ook nagevolgd worden.

Samenwerken

Young Seven heeft drie jaar geleden besloten de krachten te bundelen en als zeven parochies uit de regio Schagen samen te werken. Iedere parochie is om twee vrijwilligers gevraagd voor een bijdrage. Dat kan op verschillende manieren; als begeleider, maar ook als hulp bij het secretariaat, om aanmeldingen bij te houden, promotiemateriaal te ontwikkelen in de vorm van posters, een website, t-shirts enz. Ieder heeft een talent en kan worden ingezet! Young Seven ziet dat er veel meer mogelijkheden zijn door samen te werken. De groep is vanzelfsprekend groter, waardoor er meer diversiteit is. Je kan ook een beroep doen op meer mensen. Financieel is het ook aantrekkelijk; er zijn zeven parochies die een bijdrage leveren aan Young Seven. Daardoor zijn kosten minder een probleem dan wanneer één parochie voor alle kosten moet opdraaien.

Lidmaatschap

Young Seven moedigt de tieners aan om een lidmaatschap aan te gaan voor 25 euro per jaar. Op die manier kun je zonder extra kosten mee doen met alle activiteiten. Dat is voordelig, want met de bus naar het KJD festival is bijvoorbeeld al € 30,-. Door lid te worden kan je voordeel oplopen tot meer dan 80 euro. En natuurlijk.. wanneer je eenmaal lid bent, dan is het wel zo leuk om ook aan de activiteiten deel te nemen. Bij je lidmaatschap krijg je een echte ‘clubcard’ in de vorm van een bankpas voor in je portemonnee en een stempelkaart. Bij deelname aan een activiteit krijg je een stempel. Een volle stempelkaart levert een leuk gadget op; bijvoorbeeld een Young Seven t-shirt.

Visie

Voordat Young Seven is begonnen aan de daadwerkelijke uitvoering van het jongerenwerk hebben zij uitvoerig nagedacht over de visie achter hun jongerenwerk en over de concretisering daarvan. De visie van Young Seven laat zich zien in de volgende statements:
• Jongeren ondersteunen bij hun eigen zoektocht in een open sfeer.
• Activiteiten bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.
• Een open groep zijn, waar iedereen welkom is.
• Activiteiten aanbieden waarbij verschillende leeftijdsgroepen kunnen kennismaken met elkaars leefwereld.
• Een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking in de regio.
• Een plek creëren voor jongeren, opdat ze zich gezien en gekend weten en zich onderdeel kunnen voelen van de geloofsgemeenschap.
• Door zinvolle en leuke activiteiten uitdagen om na te denken over de betekenis van geloof in het leven, in brede zin.
• Verdieping m.b.t. geloof en leven laten ervaren, waardoor vooroordelen worden vervangen door de mogelijkheid daadwerkelijk een mening te kunnen vormen.
• Aandacht besteden aan een persoonlijke relatie met God door te ervaren: > dat God liefde is, voor jezelf en voor een ander; > dat God nabij is in situaties van gebrokenheid en verlies; > dat God je de kans geeft om opnieuw te beginnen, na gemaakte fouten; > dat geloven ook betekent: geloven in een Toekomst; > dat de geloofstraditie een dragende grond kan zijn in je leven.
• Ruimte maken voor de Geest door stilte-activiteiten en vormen van gebed.
• Ervaren hoe rode draden van Bijbelverhalen en het eigen leven met elkaar kunnen kruisen/samenvloeien en de betekenis daarvan in je persoonlijke leven.
• Ervaren dat in het omzien naar elkaar een ontmoeting kan ontstaan met jezelf, de ander en de Ander.

Gerelateerde artikelen Jongeren | Begeleiders | YoungSeven | HOOPAward
share on facebook share on twitter share via email