12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Van Genesis tot Jezus

Van Genesis tot Jezus

Genesis tot Jezus - geloofsverdieping

In zeven bij­een­komsten de Bijbel opnieuw ont­dek­ken. Dit is een Neder­landse vertaling van de cursus van Scott en Kimberley Hahn. Er is een werk­boek be­schik­baar voor de deel­ne­mers en een handlei­ding voor de bege­lei­ders. Meer in­for­ma­tie bij het Sint Paulus Instituut.

Genesis tot Jezus - Werk­boek Deel­ne­mer

Genesis tot Jezus - Leiderspakket

Gerelateerde artikelen Jongeren | Vorming | Verdieping | Oude | Testament
share on facebook share on twitter share via email