12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Thema-pagina's   >   Bovennatuurlijk   >   Heilige Geest

Heilige Geest

Eng of handig?

Mijn eerste ervaring met God was tijdens een Katholiek tienerkamp. Behalve sport en spel werd daar ook christelijke muziek gespeeld, over God verteld en waren er gebedsmomenten. Ik had al veel over God gehoord, maar geloofde er tot die tijd maar weinig van. Toen al die mensen mij vertelden dat God bestaat en dat Hij er voor je wil zijn, dacht ik: “Waarom niet?”  Tijdens een gebedsavond zei ik tegen God: “Als u er echt bent, dan bent U nu vrij om dat te laten merken. Kom maar op!” Op dat moment kwam er een gevoel van liefde en troost over me heen die ik nog nooit had ervaren. Daar ontdekte ik voor het eerst de Heilige Geest.

Wie is de Heilige Geest?

Een geest klinkt eng, maar déze is dat zeker niet. Christenen geloven dat de Heilige Geest de kracht is van God hier op aarde. Jezus gaf de Heilige Geest aan ons toen Hij wegging van deze aarde (Johannes 14:16-17). De Heilige Geest is aan verschillende dingen te herkennen. Je kunt Hem herkennen in liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en nog een aantal positieve eigenschappen (lees hier: Galaten 5: 22-23). De Heilige Geest helpt mij dus om goed te leven, om geduldig te zijn als iets fout gaat, of om vriendelijk te zijn als ik dat zelf moeilijk vind. Mensen vertellen mij ook bijzondere dingen, waar ik andere mensen mee kan helpen. Soms kun je bijvoorbeeld in gebed een woord, een beeld of gedachte in je hart ontvangen van God, voor jezelf of voor een ander. Ik denk zelfs dat Gods Geest soms wonderen doet (1  Korintiers 12:4-11).

Nieuwsgierig

Ik werd benieuwd en wilde wel meer van die Heilige Geest leren. Ik ben toen naar een Protestante bijbelschool gegaan, onder andere om te leren over hoe ik de Heilige Geest kon herkennen. Ik zag daar mensen bidden voor genezing, voor nieuwe kracht voor iemand, of om wijsheid voor een goede keuze. Met vrienden die ik daar had leren kennen, ging ik op reis om mensen te vertellen van God. Onderweg kwam ik op het vliegveld een klein boekenwinkeltje tegen. Daar vond ik een bijzonder boek met achterop een afbeelding van Jezus. Ik was verrast toen ik zag dat dit boek door de Paus was geschreven!

Helper

Bij het lezen ontdekte ik dat de Katholieke kerk ons vertelt dat de Heilige Geest een trooster en helper is in ons leven. Hij wil ons wijsheid geven om het goede te doen. De Heilige Geest kan ik horen als ik bid, of stil word. Ik kan de Geest zien als ik mensen elkaar zie aanmoedigen of helpen. Moeder Theresa moet zeker de Heilige Geest om hulp hebben gevraagd. Zij deed zulke bijzondere dingen voor anderen. De Heilige Geest is er voor iedereen, als een echte ”gentleman”: Hij dringt zich niet op, maar wacht tot jij Hem vraagt om hulp. Durf jij Hem te vragen?

 

IMG_2601.CR2.jpg
Marleen

share on facebook share on twitter share via email